Journal of Engineering Sciences |

Volume 5, Issue 1 (2018)

Dear Authors!

We are pleased to announce that Volume 5, Issue 1 (2018) of the Journal of Engineering Sciences will be printed primarily in English according to the TEMPLATE with the assignment of Digital Object Identifiers (DOI).

We are sincerely invite you to submit your articles! All the publications are free of charge. According to a policy of open access, full text articles of the Journal of Engineering Sciences are available under the license CC BY-NC.

The Journal of Engineering Sciences is indexed by the following International Scientometric Databases: CrossRef, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, etc.

Volume 4, Issue 2 (2017)

Dear Colleagues!

We are pleased to announce that Volume 4, Issue 2 (December 2017) of the Journal of Engineering Sciences will be printed in English according to the TEMPLATE with assignment of Digital Object Identifier (DOI).

We are sincerely invite you to submit your articles! All the publications are free of charge. According to a policy of open access, full text articles of the Journal of Engineering Sciences are available under the license CC BY-NC.

The Journal of Engineering Sciences is indexed by 17 International Scientometric Databases: CrossRef, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, etc.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN, SIMULATION, MANUFACTURING: THE INNOVATION EXCHANGE (DSMIE-2018)


Authors are welcome to submit original and unpublished research articles and case studies, review papers. All paper submissions to the DSMIE-2018 should be related to the main topics of the conference and each paper will be peer reviewed by at least three members of the program committee and evaluated based on originality, technical and/or research content/depth, correctness, originality, completeness, contributions and readability.

The language of the conference proceedings is EnglishManuscripts should be provided according to the guidelines given at the conference website. Please use DSMIE paper template to prepare your paper and strictly follow the instructions in the template.

The deadline for paper submission is December 15, 2017.

Accepted papers must be presented at the conference by one of their authors, who commit to register and attend the conference. The Program Committee reserve the right to exclude papers which have not been presented from the proceedings.

Please, pay attention that the number of co-authors is limited up to five persons. One person can submit three papers at the most, but only one paper as the first author.

The DSMIE-2018 proceedings will be evaluated for publication in Springer Lecture Notes in Mechanical Engineering (book series). The books of this series are indexed by Scopus and submitted ISI Proceedings (Web of Science).

Extended versions of papers, presented at DSMIE-2018, will be considered for special issues of selected journals, subject to further review.managamendandarchivesofmechanical
Management and Production Engineering Review
(indexed by ISI/ESCI, Scopus)

Номер 1 (2017)

 

Шановні автори!

Запрошуємо Вас до подальшої співпраці з підготовки Тома 4, Номера 1 (2017) Журналу, що вийде з друку у Червні 2017 р.

Публікації є безкоштовними, а всі статті  розміщуються згідно з політикою відкритого доступу.

Журнал інженерних наук представлений у 16 Міжнародних наукометричних базах даних:
Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Resource Index (ResearchBib), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), WorldCat, Eurasian Scientific Journal Indexing (ESJI), Journal Impact Factor (JIFactor), Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ), Journal Factor, Cosmos Impact Factor, Open Academic Journals Index (OAJI), Academic Keys, International Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF), Advanced Science Index, and International Scientific Indexing (ISI).

 

Номер 2 (2016)

 

Шановні автори нашого журналу!

Сповіщаємо вас про вихід з друку чергового номеру журналу – Том 3, Номер 2 (2016).

Новий номер журналу Том 3, Номер 2 (2016) також опубликовано на нашому сайті.

Ознайомитись зі статтями.

JES_2016_01

 

Міжнародні наукометричні бази даних


Шановні автори!

“Журнал інженерних наук” на сьогоднішній день представлений у Міжнародних наукометричних базах даних:

Номер 1 (2016)

Уважаемые авторы нашего журнала!

Новый номер журнала Номер 1 (2016) уже опубликован на нашем сайте. Ознакомится со статьями Вы имеете возможность на вкладке Последний номер.

JES_2016_01

ISSN 2414-9381 (Online)


issn_logo Уважаемые читатели и авторы

“Журнала инженерных наук”!

 

Рады сообщить, что наш журнал “Журнал инженерных наук” (Journal of Engineering Science) 29 февраля 2016 г. получил свой персональный номер (International Standard Serial Numbering) ISSN 2414-9381 (Online).

На данный момент “Журнал инженерных наук” имеет ISSN 2414-9381 (Online), ISSN  2312-2498 (Print).

Номер 2 (2015)

Уважаемые авторы нашего журнала!

Новый номер журнала Номер 2 (2015) уже опубликован на нашем сайте. Ознакомится со статьями Вы имеете возможность на вкладки Последний номер.

JES_2015_02

Для авторів

 

Шановні автори нашого журналу!

Редакційна колегія «Журналу інженерних наук» при відборі статей надає особливу увагу їх структурі (відповідно Постанови Президіуму ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» от 15.01.2003 г. № 7-05/1). До публікації приймаються оригінальні статті в електронному вигляді одного чи кількох авторів (до 5 чоловік включно) відповідно доголовних рубрик «Журналу інженерних наук».

Наукові статті повинні містити такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких закладено початок вирішенню даної проблеми на які спирається автор;
 • виокремлення раніше невирішених складових загальної проблеми, яким присвячена стаття;
 • формулювання цілей статті(постановка задачі);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки стосовно даного дослідження і перспективи подальших розробок у заданому напрямку.

Всі статті проходять незалежну закриту рецензію.

Для публікації в науковому журналі авторам в електронному вигляді через веб – сервіс
сайтунеобхідно надати наступні документи:

 • Стаття (російською, українською чи англійською 100-200 слів).
 • Розширену анотацію англійською мовою (100-200 слів)

Увага! За відсутності одного з вказаних компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних та граматичних помилок, а також при оформленні не за правилами,
матеріали не приймаються до розгляду редколегією та не рецензуються.

Мінімальний об’єм матеріалів:

 • Науково теоретичні – статті(до 25 000 символів близько 14 стор.) – Присвячені теоретичному пошукові і поясненню закономірності явищ, що вивчаються. Теоретичні статті є базою для проведення будь –якого дослідження. Часто шляхом лише теоретичних міркувань відкривались фундаментальні закони, котрі пізніше підтверджувались дослідами та експериментами. Є галузі, де лише теоретичні методи дозволяють розкрити сутність об’єкта, що цікавить.
 • Науково – практичні статті (до 10 000 символів, близько 6 стор.) присвячені науковим експериментам та реальному досвіду В них описуються методи проведення експериментів або засоби спостереження і фіксації певних явищ. Обов’язковою частиною такої статті є викладення результатів та їх пояснення, отримане у процесі безпосереднього дотикання та дії на об’єкт дослідження.
 • Науково – методичні статті (до 15 000 символів, близько 8 стор.)–присвячені огляду процесів, методів, інструментів, що дозволяють домогтися наукових або прикладних задач. Часто формуванню нової методики передує повноцінна наукова робота. Результати якої дозволяють створити більш тону методику на сонові заново виявлених закономірностей. Тому нерідко тематики дисертацій присвячені розробці методики(механізму, інструментарію і т.п.). Подібні статті в подальшому кладуться в основу довідників.

 
Науковий журнал "Журнал інженерних наук"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Сумський державний університет