Архів | Журнал інженерних наук Журнал инженерных наук Journal Of Engineering Sciences

АрхівВісник СумДУ. Серія “Технічні науки” отримав нову назву і з 23 лютого 2013 перейменований як “Журнал інженерних наук”

Архів журналу містить всі попередні випуски журналу за три останні роки.

Науковий журнал "Журнал інженерних наук"
ISSN 2414-9381 (Online), ISSN 2312-2498 (Print).

Факультет технічних систем і енергоефективних технологій
Сумського державного університету