Номер 4 (2012) | Journal of Engineering Sciences

Номер 4 (2012)

Вестник СумГУ.  Серия «Технические науки»

Том 2 (2012 год)

Номер 4
Науковий журнал "Журнал інженерних наук"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Сумський державний університет