Загальна інформація | Journal of Engineering Sciences

Загальна інформація

ISSN 2414-9381 (Online)

ISSN  2312-2498 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 2312-2498 Видавництво: Сумський державний університет (м. Суми, Україна).

Назва журналу:

Російською: Журнал инженерных наук.
Українською: Журнал інженерних наук
Англійською: Journal of engineering sciences

Скорочена назва журналу:

Російською: Ж.И.Н.
Українською: Ж.І.Н
Англійською: J.E.S.

 

 

Переваги для авторів:

 • індексування журналу Міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.;
 • наявність журналу в переліку наукових спеціалізованих видань ВАК України в галузі технічних наук;
 • безкоштовна публікація статей та безкоштовне розповсюдження їх електронних версій в мережі Інтернет (окрім публікацій праць конференцій, деці ні встановлюється за домовленістю);
 • можливість подачі статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;
 • безкоштовний і якісний переклад україно- і російськомовних статей англійською, а ткаож безкоштовне розповсюдження перекладеної електронної версії в мережі Інтернет;
 • можливість публікації у короткі (до 4 – х місяців) строки;
 • можливість електронного представлення статті із будь – якої частини світу через зручний веб – інтерфейс;
 • відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;
 • увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
 • відсутність вимоги щодо наявності акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію представленого матеріалу;
 • електронна розсилка коректур статей;
 • можливість спілкування з анонімним рецензентом статті через зручний веб –інтерфейс.

Спрямування журналу

Бази реферування та індексування Редакційна політика Контактна інформація
Науковий журнал "Журнал інженерних наук"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Сумський державний університет