Б. В. Нішта, Ю. В. Лахтін, Ю. В. Сміянов. Комп’ютерне моделювання та чисельний аналіз напруженого стану зуба післяреставрації каріозної порожнини

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Анотація” active=”active”]

Найбільш ранньою і поширеною формою ураження зубощелепної системи є дефекти зубів різного походження. Руйнування частини навіть одного зуба або помилки при її відновленні можуть стати відправною точкою для цілого ряду морфологічних і функціональних змін щелепнолицьового апарату людини [1].

Своєчасне відновлення втрачених форми та функцій зуба за допомогою різноманітних методів дозволяє запобігти всі ці негативні наслідки. Важливим завданням при лікуванні дефектів твердих тканин є відновлення біомеханічної цілісності зуби. Оптимальне поєднання трьох конструктивних елементів: твердих тканин зуба, власне відновної конструкції й міцного з’єднання між ними є запору-кою надійного та довговічного функціонування відновленого зуба.

Метою цієї роботи є розробка та апробація тривимірної твердотільної математичної моделі, що відображає будову природного зуба. Для вивчення напруженого стану геометрично складної багатошарової біомеханічної системи, яка складається з шару емалі, дентину й пломби, в цій роботі було використано тривимірне твердотільне моделювання в SolidWorks та математичний аналіз методом кінцевих елементів ANSYS Workbench. При моделюванні зуб розглядається як пружне тіло, що деформу-ється за статичним навантаженням рівномірно розподілених зусиль.

Проведені розрахунки показали, що форма пломби робить істотний вплив на сприйняття зубом механічного впливу на жувальну поверхню після реставрації каріозної порожнини.

 

[/restab]
[restab title=”Ключові слова”]напружений стан, зуб з пломбою, тривимірна модель, дентин, емаль, метод кінцевих елементів.[/restab]
[restab title=”Література”]

  1. Полховский Д. М. Трехмерное математическое модели-рование напряженно-деформированного состояния зубов, восстановленных керамическими коронками / Д. М. Полховский // Медицинский журнал. – 2011. – № 1. – С. 83–87.
  2. Наймушин Ю. Н. Устройство для прочностных испыта-ний пломбировочных материалов и пломб дефектных зубов / Ю. Н. Наймушин [и др.] // Патент РФ на полезную модель №114843; опубл. 20.04.2012, бюл. №11.
  3. Ефремов М. С. Моделирование напряженного состоя-ния зуба после реставрации кариозных полостей / [М. С. Ефремов и др.] // Ползуновский альманах. – Барна-ул: АлтГТУ, 2008. – № 2. – С. 162–164.
  4. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 539 с.
  5. Ремизов С. М. Микромеханические характеристики реставрационных стоматологических материалов, эмали и дентина зубов человека / С. М. Ремизов // Стоматология. – 2001. – № 4. – С. 28–32.

[/restab]

[restab title=”Повна версія”]

Завантажити повну версію статтіdow

 

[/restab][/restabs]