С. В. Швець, У. С. Швець. Обчислювальна система для визначення режимів різання

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Анотація” active=”active”]

Щоб узгодити кількість невідомих параметрів і кількість рівнянь у математичній моделі процесу різання, необхідно поліпшити його фізичну модель. На сучасному рівні розвитку теорії різання металів неможливо під час математичного моделювання з’єднати досягнення термодинаміки й статистичної фізики, тому необхідно використовувати деякий комплексний параметр, здатний поєднати правила статистики та термодинаміки. Таким комплексним параметром є робота. Запропонована математична модель дозволяє обчислювати режим процесу різання без додаткових стійкістних випробувань інструментального та оброблюваного матеріалів. Крім того, розрахункова система здатна до адаптації
в конкретних виробничих умов. Якщо обчислення базуватимуться на вимірах сили різання в процесі різання, то їх точність буде визначатися лише відмінністю механічних властивостей матеріалу інструменту від їх середніх статистичних значень.

Створена математична модель містить нові для теорії різання поняття, такі як: ефективність системи різання, гранична робота інструменту, показник пластичності оброблюваного матеріалу. Вона інформативна, дозволяє не лише подавати необхідні знання з теорії різання, а й приєднувати їх новими. Розрахункова програма компактна, не вимагає великих баз даних.

[/restab]
[restab title=”Ключові слова”]сила різання, робота різання, ККД, стійкість інструменту, режим різання, шорсткість.[/restab]
[restab title=”Література”]

 1. Shvets S. V. Calculation of Cutting Conditions / S. V. Shvets // Sverkhtverdye Materialy, 2001. – Vol. 1. – P. 88–91.
 2. Швец С. В. Системный анализ теории резания / С. В. Швец. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2009. – 212 с.
 3. Shvets S. V. New Calculation of Cutting Characteristics / S. V. Shvets // Russian Engineering Research. – 2010. – Vol. 30. – No. 5. – P. 478–483.
 4. Швец С. В. Математическая модель процесса резания при точении / С. В. Швец // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем: сборник научных
  трудов. – 2010. – № 26. – С. 286–292.
 5. Исаев А. И. Влияние материала режущей части ин-струмента на чистоту обработанной поверхности / А. И. Исаев // Чистовая обработка конструкционных метал-лов. – М.: Машгиз, 1951. – С. 66–69. 
 6. Швец С. В. Расчет шероховатости обработанной поверх-ности при точении / С. В. Швец // Компрессорное и энерге-тическое машиностроение. – 2009. – № 4(18). – С. 27–32.
 7. Швец С. В. Определение параметров шероховатости при точении / С. В. Швец, М. Б. Яненко // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №12 (96). – С. 116–124.
 8. Швець С. В. Системний підхід до теорії різання / С. В. Швець. – Київ: УМК ВО, 1992. – 120 с.
 9. Shvets S. V. Determining the Deformation Wavelength in Fast Deformation of Metals / S. V. Shvets // Problemy Prochnosti. – 1996. – Vol. 3. – P. 88–95.
 10. Исаев А. И. Влияние технологических факторов на остаточные напряжения в поверхностном слое при точении конструкционных сталей / А. И. Исаев. – М.: ФВИНТИ, 1957. – 81 с.
 11. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов / В. Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.

[/restab]

[restab title=”Повна версія”]

Завантажити повну версію статтіdow

 

[/restab][/restabs]