С. В. Швець, У. С. Швець. Обчислювальна система для визначення режимів різання | Journal of Engineering Sciences

С. В. Швець, У. С. Швець. Обчислювальна система для визначення режимів різання

 • Щоб узгодити кількість невідомих параметрів і кількість рівнянь у математичній моделі процесу різання, необхідно поліпшити його фізичну модель. На сучасному рівні розвитку теорії різання металів неможливо під час математичного моделювання з’єднати досягнення термодинаміки й статистичної фізики, тому необхідно використовувати деякий комплексний параметр, здатний поєднати правила статистики та термодинаміки. Таким комплексним параметром є робота. Запропонована математична модель дозволяє обчислювати режим процесу різання без додаткових стійкістних випробувань інструментального та оброблюваного матеріалів. Крім того, розрахункова система здатна до адаптації
  в конкретних виробничих умов. Якщо обчислення базуватимуться на вимірах сили різання в процесі різання, то їх точність буде визначатися лише відмінністю механічних властивостей матеріалу інструменту від їх середніх статистичних значень.

  Створена математична модель містить нові для теорії різання поняття, такі як: ефективність системи різання, гранична робота інструменту, показник пластичності оброблюваного матеріалу. Вона інформативна, дозволяє не лише подавати необхідні знання з теорії різання, а й приєднувати їх новими. Розрахункова програма компактна, не вимагає великих баз даних.

 • сила різання, робота різання, ККД, стійкість інструменту, режим різання, шорсткість.
  1. Shvets S. V. Calculation of Cutting Conditions / S. V. Shvets // Sverkhtverdye Materialy, 2001. – Vol. 1. – P. 88–91.
  2. Швец С. В. Системный анализ теории резания / С. В. Швец. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2009. – 212 с.
  3. Shvets S. V. New Calculation of Cutting Characteristics / S. V. Shvets // Russian Engineering Research. – 2010. – Vol. 30. – No. 5. – P. 478–483.
  4. Швец С. В. Математическая модель процесса резания при точении / С. В. Швец // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем: сборник научных
   трудов. – 2010. – № 26. – С. 286–292.
  5. Исаев А. И. Влияние материала режущей части ин-струмента на чистоту обработанной поверхности / А. И. Исаев // Чистовая обработка конструкционных метал-лов. – М.: Машгиз, 1951. – С. 66–69. 
  6. Швец С. В. Расчет шероховатости обработанной поверх-ности при точении / С. В. Швец // Компрессорное и энерге-тическое машиностроение. – 2009. – № 4(18). – С. 27–32.
  7. Швец С. В. Определение параметров шероховатости при точении / С. В. Швец, М. Б. Яненко // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №12 (96). – С. 116–124.
  8. Швець С. В. Системний підхід до теорії різання / С. В. Швець. – Київ: УМК ВО, 1992. – 120 с.
  9. Shvets S. V. Determining the Deformation Wavelength in Fast Deformation of Metals / S. V. Shvets // Problemy Prochnosti. – 1996. – Vol. 3. – P. 88–95.
  10. Исаев А. И. Влияние технологических факторов на остаточные напряжения в поверхностном слое при точении конструкционных сталей / А. И. Исаев. – М.: ФВИНТИ, 1957. – 81 с.
  11. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов / В. Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.

 • Завантажити повну версію статтіdow

   © 2014-2021 Sumy State University.
"Journal of Engineering Sciences"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).
All rights reserved.