І. Б. Карінцев, О. О. Жульов. Вплив ексцентриситету на напружено-деформований станцементного кільця в буровій свердловині | Journal of Engineering Sciences

І. Б. Карінцев, О. О. Жульов. Вплив ексцентриситету на напружено-деформований станцементного кільця в буровій свердловині

 • Конструкція свердловини визначається кількістю, діаметром та глибиною спуску обсадних колон, діаметрами ствола свердловини для кожної з обсадних колон, інтервалами цементування обсадних колон. Заколонний простір обсадних колон заповнюється спеціальними цементними розчинами, які з часом тверднуть, щоб забезпечити герметичне й міцне кріплення. Стінки свердловини стають стійкими, вони будуть запобігати перетіканню флюїдів з одних шарів або прошарків в інші, якщо якість цементування висока.

  У реальній свердловині кільцевий простір помітно відрізняється своєю конфігурацією від простору між двома співвісними циліндрами: колона труб, як правило, розташована у свердловині ексцентрично, по довжині кільцевого простору є ділянки звужень і розширень.

  У цій роботі розглядається розв’язання задачі ексцентричного кільця під дією внутрішнього і зов-нішнього тисків. Одержано залежності напружень, деформацій і переміщень в ексцентричному кільці. Проведено порівняльний аналіз напружено-деформованого стану ексцентричного і концентричного кілець для випадку цементного каменю у свердловині. Наведено приклад розподілу колових, радіальних і дотичних напружень в радіальному та коловому напрямках у різних перерізах ексцентричного цементного кільця в умовах експлуатації свердловини. Дана оцінка впливу ексцентричності на напружено-деформований стан цементного кільця у свердловині.

 • цементний камінь, ексцентриситет, напружено-деформований стан, переміщення.
  1. Корн Г. Справочник по математике (для научных ра-ботников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. – [4-е изд.]. – М.: Наука, 1977. – 831 с.
  2. Тимошенко С. П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Дж. Гудьер. – М.: Наука, 1979.
  3. Рекач В. Г. Руководство к решению задач по теории упругости / В. Г. Рекач. – М.: Высшая школа, 1966. – 229 с.
  4. Булатов А. И. Формирование и работа цементного кам-ня в скважине / А. И. Булатов. – М.: Недра, 1990. – 409 с.
  5. Ашрафьян М. О. Совершенствование забоев конструк-ций скважин / Ашрафьян М. О., Лебедев О. А., Сарки-сов Н. М. – М.: Недра, 1987. – 156 с.
  6. Седов Л. И. Механика сплошной среды / Л. И. Седов. – М.: Наука, 1970. – Т. 2. – 568 с.
  7. Дон Н. С. Разобщение пластов в нефтяных и газовых скважинах / Дон Н. С., Титков Н. И., Гайворонский А. А. – М.: Недра, 1973. – 272 с.
  8. Ашрафьян М. О. Повышение качества разобщения пластов в глубоких скважинах / М. О. Ашрафьян. – М.: Недра, 1982.
  9. Гайворонский А. А. Крепление скважин и разобщение пластов / А. А. Гайворонский, А. А. Цыбин. – М.: Недра, 1987.
  10. Кондаков Л. А. Уплотнения и уплотнительная техника: справочник / [Кондаков Л. А., Голубев А. И. Овандер В. Б. и др.]. – М.: Машиностроение, 1986. – 464 с.

 • Завантажити повну версію статтіdow

   © 2014-2021 Sumy State University.
"Journal of Engineering Sciences"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).
All rights reserved.