P. О. Острога, М. П. Юхименко, С. М. Яхненко, Джаваїд Аділ. Кінетика теплообміну під час капсулювання мінеральних гранул суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару | Journal of Engineering Sciences

P. О. Острога, М. П. Юхименко, С. М. Яхненко, Джаваїд Аділ. Кінетика теплообміну під час капсулювання мінеральних гранул суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару

 • Роботу присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням процесу покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією у вигляді рідкого курячого посліду. Зазначено перспективність використання як матеріалу капсульної оболонки суспензії курячого посліду, внаслідок чого запобігається його потрапляння в необробленому вигляді в навколишнє середовище, а завдяки органічному походженню – не забруднюються ґрунт та довкілля. Викладено методику дослідження теплообміну процесу капсулювання. На підставі одержаних експериментальних значень проведено розрахунок коефіцієнта тепловіддачі від теплового агента (повітря) до поверхні твердих частинок під час випаровування суспензії. Експериментально і теоретично досліджено кінетику теплообміну під час покриття мінеральних гранул суспензією курячого посліду та визначено умови конвективного теплообміну в киплячому шарі. Одержано критеріальне рівняння для визначення коефіцієнта тепловіддачі від теплового агента до поверхні частинок під час випаровування органічної суспензії.

 • капсулювання, апарат киплячого шару, суспензія, коефіцієнт тепловіддачі, кінетика теплообміну.
  1. Мартиненко В. М. Органічні добрива в землеробстві Сумщини / В. М. Мартиненко, В. В. Голоха, В. П. Іванов. – Суми: Мрія, 2006. – 23 с.
  2. Волков В. Ф. Тепломассоперенос при грануляции и сушке растворов в псевдоожиженном слое / В. Ф. Волков, И. И. Шишко, Л. В. Хохлова // В сб.: Тепло- и массоперенос. – 1968. – Т. 5. – С. 248–251.
  3. Апарати завислого шару. Теоретичні основи і розраху-нок / [М. П. Юхименко, С. В. Вакал, М. П. Кононенко, А. П. Філонов]. – Суми: Собор, 2003. – 304 с.
  4. Юхименко Н. П. Межфазный теплообмен и разграничение стадий теплопереноса при охлаждении зернистых матери-алов во взвешенном слое / Н. П. Юхименко // Вісник Сумсь-кого державного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. – № 2. – С. 52–56.

 • Завантажити повну версію статтіdow

   © 2014-2024 Sumy State University
"Journal of Engineering Sciences"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).
All rights are reserved by SumDU