Загальна інформація | Journal of Engineering Sciences

Загальна інформація

ISSN 2414-9381 (Online)

ISSN  2312-2498 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 2312-2498 Видавництво: Сумський державний університет (м. Суми, Україна).

Назва журналу:

Російською: Журнал инженерных наук.
Українською: Журнал інженерних наук
Англійською: Journal of engineering sciences

Скорочена назва журналу:

Російською: Ж.И.Н.
Українською: Ж.І.Н
Англійською: J.E.S.

 

 

Переваги для авторів:

  • індексування журналу Міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.;
  • наявність журналу в переліку наукових спеціалізованих видань ВАК України в галузі технічних наук;
  • безкоштовна публікація статей та безкоштовне розповсюдження їх електронних версій в мережі Інтернет (окрім публікацій праць конференцій, деці ні встановлюється за домовленістю);
  • можливість публікації у короткі строки;
  • можливість електронного представлення статті із будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
  • відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;
  • увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
  • відсутність вимоги щодо наявності акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію представленого матеріалу.

Спрямування журналу

Бази реферування та індексування Редакційна політика Контактна інформаціяФакультет технічних систем та енергоефективних технологій
Сумський державний університет